Nápověda pro Jednoduché vyhledávání

Nápověda k online katalogu IPAC.

Jednoduché vyhledávání umožňuje zadat hledaný termín do vyhledávacího pole a vyhledat tak záznamy, které zadaný termín obsahují (ve všech polích, názvech, autorech, klíčových slovech apod.).

Co můžete uvést do termínu?

  • více slov, které se v indexu budou nacházet současně, nezávisle na pořadí technologie informační
  • více slov, z nichž se v indexu může nacházet jen některé technologie or informační
  • jedno slovo technologie
  • část slova – pravostranné rozšíření nahradíte hvězdičkou technolog*
  • frázi v dvojitých uvozovkách – část textu „kurz pro kvalifikované“
  • termín uvedený stříškou ^škola – termín se bude nacházet v indexu na prvním místě

V termínu není třeba rozlišovat velká a malá písmena, defaultně je též zapnuto vyhledávání v ASCII – tedy bez rozlišení diakritiky.

Speciální znaky v zadaném termínu se při vyhledávání ignorují. Uvedete-li ve vyhledávacím termínu speciální znak, bude nahrazen mezerou, neboť stejně tak jsou upraveny termíny v indexech.
Tedy např. název titulu 2 a 1/2 bude zaindexován a vyhledáván jako 2 a 1 2
Uvedeme-li některé speciální znaky ve vyhledávacím termínu, může vyhledávání v určitých případech skončit chybou. Proto doporučujeme tyto znaky vynechávat.
Seznam speciálních znaků které se ve vyhledávaných termínech ignorují:
! @ # $ % ^ & * ( ) - + = [ ] { } \ , . / < > ? ; ' : " |

Formulář - Jednoduché vyhledávání

Jak využít vyhledávací operátory ve vyhledávání?

Je možné přidat více vyhledávacích polí a dotazy kombinovat pomocí vyhledávacích operátorů.
Vyhledávací operátory umožňují přesněji formulovat dotaz.
Používání vyhledávacích operátorů vyžaduje podporu JavaScriptu.

Termín, který zužuje dotaz - operátor: a současně

Výsledkem budou záznamy, ve kterých se objevují zároveň oba termíny AB.

Operátor: současně

Termín, který dotaz rozšiřuje - operátor: a nebo

Výsledkem budou záznamy, ve kterých se objevuje buď termín A nebo termín B.

Operátor: nebo

Termín, který chcete vyloučit z hledání - operátor: a není

Výsledkem budou záznamy, ve kterých se objevuje termín A, ale neobsahuje termín B.

Operátor: není

Našeptávač

Našeptávač je pomocník, který při zadávání dotazu zobrazí pod vyhledávacím polem nabídku výrazů podle počátečních znaků, které jste již napsali. Můžete tak vyhledávat delší slova nebo sousloví, aniž byste je museli celá vypisovat.

Našeptávač

Rozšířené vyhledávání

Pokud potřebujete vyhledávaný dotaz ještě více specifikovat, tj. přidat doplňující limity a omezení, tuto možnost máte při použití Rozšířeného vyhledávání.


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.